tikan

tikan
is.
1. Dəvətikanının, qızılgülün və bəzi başqa bitkilərin iynə kimi itiuclu hissəsi. Ayağına tikan batmaq. Nar ağacının tikanı. – Evi süpürəndə süpürgənin tikanı. . düşüb fərşin üstünə və batıb qonağın yumşaq yerinə. C. M.. // Tikanlı kol, dəvətikanı. Çəpərlərdən çıxan tikan kolları oynayaoynaya gəlib yol çuxurlarında bənd alır. M. C.. Bu yerin on-on iki addımlığında iri bir tikan tayası var idi. M. Rz.. // Bir şeyin iti ucu, batan tərəfi. Məftilin tikanı.
2. Bəzi heyvanların bədənini örtən iynələrdən hər biri. Kirpinin tikanı.
3. Bax tıx. Balığın tikanı.
◊ Tikan olub gözünə batmaq – görmək istəmədiyi, zəhləsi getdiyi bir şey, ya adam daima gözü qabağında olmaq. <Ələmdar:> Ancaq düzü, bu Nikolay poqonları mənim gözümə tikan olub batır, bəy! S. R.. Tikan üstündə oturan kimi – çox narahat halda, nigarançılıq içində, iztirab çəkə-çəkə. Tikan üstündə oturmaq – çox narahat olmaq, nigarançılıq çəkmək, iztirab içində olmaq. (Ürəyindən) tikan çıxarmaq – qisasını almaq, əvəzini çıxmaq, ürəyini soyutmaq. <Şirəli:> Sağ ol, bala! Hamımızın ürəyindən tikan çıxartmısan. S. Rəh..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tikan — (Lənkəran) tıx, balığın xırda sümükləri. – Bala, moğa:t ol, balığı yiyəndə tikanı boğazında qalar a! …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tikan — s. tekō ; s. tikō ; …   Germanisches Wörterbuch

  • Vȁtikān — m 1. {{001f}}geogr. službeno Vatikanski Grad, neovisna država osnovana 1929, smještena kao enklava u gradu Rimu na desnoj obali Tibera; sjedište pape i vrhovništva Katoličke crkve (službeni naziv Sveta Stolica) 2. {{001f}}sinonim za autoritet… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • şövk — ə. tikan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tikanlıq — is. 1. Çoxlu tikan kolları bitmiş yer, tikan kolluğu. Qaraatlılar da özlərini tikanlığa vurdular. «Koroğlu». Nəbi tikanlıqda gedirmiş kimi yavaş yavaş ağacın üstü ilə yeriməyə başladı. Ə. Abasov. 2. Yandırmaq və ya başqa məqsəd üçün yerdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəpər — is. 1. Bir yerin və ya bir şeyin ətrafına taxtadan və ya başqa materiallardan çəkilən divar, barı; hasar. Həyətin ətrafına çəpər çəkmək. – Qapıda, pilləkənlərdə, tikinti üçün çəkilmiş taxta çəpərlər arasında danışıq başlandı. M. C.. Məftil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kök — 1. is. 1. Bitkilərin torpaq altında olan, suyu soran və onları qidalı maddələrlə qidalandıran yarpaqsız hissəsi; rişə. Ot öz kökü üstündə bitər. (Ata. sözü). Biçinçilərdən biri orağını böyük bir qanqalın kökündən endirərkən quş balaları «cik cik» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarmaşmaq — f. 1. Bir şeyin ətrafına dolanmaq, sarılmaq. Eləmi tikan gülə; Sarmaşıb tikan gülə; Fələk də göz dikibmiş; Mən gözüm dikən gülə. (Bayatı). Dəmirov Əlisanın yay otağını gözdən keçirib: – Doğrudan da gözəldir, – dedi, – sarmaşıqlar qəribə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tikancıq — is. 1. Balaca tikan, kiçik tikan. Qızılgülün tikancığı. Əlinə tikancıq batmaq. 2. Balaca tıx, nazik tıx. Siyənək balığının tikancığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”